• YARATICILIĞIN İNSAN DAVRANIŞLARINI DEĞİŞTİRME GÜCÜ VARDIR

  HumanKind, pazarlamayla, reklamcılıkla ya da markaların vaatleri ile ilgili bir çalışma sistemi değil. HumanKind, insanlarla, onların gerçek davranışlarıyla ve markaların varlık sebepleriyle ilgilenen bir felsefe. İnsanların hayatındaki gerçeklerden hareket ederek, onlara anlamlı gelecek hikayeler kurgulamak ve anlatmak işi de denebilir.

  En basit haliyle, insanların gerçek ihtiyaçlarına dokunan ve yanıt vermeyi hedefleyen bir pazarlama yaklaşımı.

  Leo Burnett'te, markalar için daima insanlara anlamlı gelecek varlık sebepleri bulmaya çalışırız. Bize göre, varlık sebebi olmayan bir marka, asla tam anlamıyla anlaşılamaz ve benimsenemez.

  Sadece kuvvetli varlık sebepleri olan markalar insanların hayatındaki değişimin öncüsü olma ve insanların duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını değiştirme gücüne sahiptir.

  Leo Burnett olarak bizim marka varlık sebebimiz, insanları harekete geçirecek en iyi fikirlerin yaratıcısı olmaktır.

 • LEO`NUN YARATICILIK SİSTEMİ: 7+HUMANKIND GPC SKALASI

  7+ sistemi, Leo Bumett'in yaratıcılık çıtasını daima yukarı çıkarmasını zorunlu kılan bir iç değerlendirme sistemidir. Her çeyrekte dünyanın dört bir yanındaki ofislerden en iyi ve tecrübeli beyinler tüm ofislerin yaratıcı işlerini HumanKind standartlanna göre değerlendirmek ve 10'luk bir skala içinde puanlamak için toplanır.

  Asıl amaç daima 7 ve üstü puanlan almaktır. Çünkü sadece 7 ve üstü puan alan fikirler insanlann davranışlannı ve dünyayı değiştirme gücüne sahiptir.

  1 puan reklamcılık işini bırakmak için ciddi bir sinyalken; 10 puan her Burnetter'ın hayatında bir rüya olarak tarif edilir. Mr. Leo Burnett'in kendisinin yarattığı Marlboro Man bir saygı göstergesi olarak 10 ile ödüllendirilmiş tek iştir ve sembolik olarak her Burnetter'ın ulaşması gereken yaratıcılık çıtasını temsil eder.

 • GPC SKALASI

  1 2 3 4 5 6 7+ 8 9 10
  MARKAYA ZARAR VERİYOR

  Tam anlamıyla para israfı... İnsanlar markayı reddediyor.
  Toplumsal alanı kirletiyor. Bu markayla birlikte anılmak utanç verici olurdu.

  FİKİR YOK

  Bu işin arkasında bir düşünce yok. Unutulmamalı ki bizim işimiz, fikir işi. Fikirler yoksa geleceğimiz de yok. Bir iletişim ajansı olarak bizim görevimiz ise insanları gerçek anlamda harekete geçirecek fikirler ortaya koymaktır. İnsanlar, bizim iletişimimiz ile karşılaştıklarında eğlenmeli ve ödüllendirilmiş hissetmeli.

  GÖRÜNMEZ

  İnsanların ilgisini çekmiyor ve duygusal bağ kurmuyor. İlgi çekici değil. Klişe. Kimsenin ilgisini ve zamanını boşa harcama lüksümüz yok. İnsanları, bizim iletişimimiz için harcadıkları zamandan dolayı ödüllendirmeliyiz.

  MARKANIN NEYİ TEMSİL ETTİĞİNİ ANLAMIYORUM

  Yaptığınız işin odağında insan olmalı. Yaptığımız her şey markanın varlık sebebi etrafında tasarlanmalı. Varlık sebebi olmayan bir marka asla anlaşılamaz ve benimsenemez.

  MARKANIN VARLIK SEBEBİNİ ANLIYORUM

  Bu bir iletişim vaadi, ürün faydası ya da marka konumlandırması deil. Bu bir marka varlık sebebi. Biz insanlara tek taraflı değil, onlarla diyaloğa geçen iletişimler yapıyoruz. İnsanlarla gerçek ve kalıcı bir bağ kurmak için her markanın anlamlı ve işe yarar bir marka varlık sebebi olmalı.

  İYİ BİR FİKİR

  İnsanları zekayla kavrayan, onları işin içine çeken bir fikir. Bizce en güçlü yaratıcı fikirler, sadece reklam fikri değil, HumanKind felsefemizden beslenerek bir marka hareketi ortaya koyanlardır. Herhangi bir mecraya bağlı kalmadan, insanları doğru yer ve zamanda işin içine çekebilecek uygulamalar.

  İYİ İŞLENMİŞ İLHAM VERİCİ BİR FİKİR

  Dikkat çekici bir fikir. Bir insanın düşüncesini, duygularını ve davranışlarını değiştiren, insan odaklı bir fikir ve deneyim. İlham veren, cezbeden, hayran bırakan ve harekete geçirici. Ve tabii ki işçillik ve uygulama açısından etkileyici.

  İNSANLARIN DÜŞÜNCE VE DUYGULARINI DEĞİŞTİRİYOR

  İşimizdeki en önemli şey, insanlar için asıl önemli olanı asla göz ardı etmemek. Bizce yaratıcılık insanların hayatını zenginleştirmeli. Fikirlerimizin, insanların hayatında gerçek bir anlamı olmalı. samimi, eğlendiren, interaktif, anlamlı, faydalı fikirler. Ve her şeyin ötesinde, yaratıcılık açısından çok parlak.

  İNSANLARIN YAŞAM ŞEKİLLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

  İnsanları harekete geçiren ilham verici bir fikir. Hayal gücünü harekete geçiren, cesur, güçlü ve yaratıcı bir fikir. Özünde marka varlık sebebi olan bir fikir. HumanKind felsefesinden beslenen bir marka.

  DÜNYAYI DEĞİŞTİRİYOR