• MELDA BARKIN
 • RODA SEZER
 • SELMAN GÖZAYDIN
 • KAROLİN ERGİN
 • OKTAR AKIN
 • İSMAİL SEVAL
 • MELDA BARKINCEO
 • RODA SEZERAjans Başkan Yardımcısı
 • SELMAN GÖZAYDINCFO
 • KAROLİN ERGİNLeo PR Genel Müdürü
 • OKTAR AKINKreatif Direktör
 • İSMAİL SEVALStratejik Planlama Grup Direktörü